WIJZER
"Omdat je een uitvaart
maar één keer goed kunt doen"

WIJZER
"Omdat je een uitvaart
maar één keer goed kunt doen"

Wijzer bij Afscheid

________
 • Ritueel Wijzer bij Afscheid

  Even voorstellen

  Ik ben Mathieu Emonts.
  Ik heb in mijn leven al vaak afscheid moeten nemen van geliefde mensen. Vooral doordat ik de jongste ben uit een groot gezin.

  Ik merkte vaak dat een persoonlijk afscheid niet vanzelfsprekend is. Daarom ben ik er steeds meer zelf voor gaan zorgen. Dat heb ik als dankbaar en heel zinvol ervaren. Ook in mijn omgeving zie ik de behoefte aan een persoonlijk vormgegeven uitvaart.

  Om anderen beter te kunnen helpen bij een persoonlijk afscheid, heb ik de opleiding ritueel begeleiden gevolgd bij Het Moment in Amersfoort. In januari 2014 heb ik deze opleiding succesvol afgerond.

  Vanuit mijn verleden als zorgverlener ben ik gewend dienstbaar te zijn en daarbij de vraag van de ander te verstaan en te beantwoorden. Het Moment heeft me geleerd het uitvaartritueel professioneel in te vullen. Ik heb de kracht van symbolen ervaren en geleerd deze op een persoonlijke manier in te zetten.

  Als ritueel begeleider zorg ik vooral voor de inhoud van de afscheidsdienst; uw uitvaartondernemer zorgt voor de organisatie ervan. Dankzij goede samenwerking en communicatie zorgen we gezamenlijk voor een persoonlijk afscheid.

 • Ritueel Wijzer bij Afscheid

  Een onvergetelijk afscheid verzacht de pijn van een levenslang gemis

  Wanneer iemand in je naaste omgeving overlijdt, ben je daar eigenlijk nooit klaar voor. Je leven loopt ineens anders, niet zoals je gedacht en bedoeld had.

  En in een paar dagen moet je in die emotionele chaos van alles regelen. Je krijgt nauwelijks tijd je te bezinnen of stil te staan bij je verdriet.
  In die dagen helpt het een rustpunt te hebben. Iemand die wel de tijd neemt. De tijd neemt voor jou, en je bij de hand neemt om het afscheid op een passende manier in te vullen. Iemand die daarin de weg wijst.

  “Wijzer bij Afscheid” doet dat, want afscheid nemen is een kunst. En je kunt het maar één keer goed doen. Bij zo’n belangrijk levensmoment kan ik als ritueel begeleider tot steun zijn.

  Afscheid nemen van een dierbare maakt u verdrietig en doet veel pijn. Niemand kan dat wegnemen. Een passend en persoonlijk afscheid helpt het verdriet te delen en kan de pijn verzachten, ook naderhand nog.
  Een afscheid kan onvergetelijk zijn, en tonen dat wij onze dierbaren nooit vergeten.
  Ik wil u graag de weg wijzen bij dit persoonlijke afscheid en u helpen deze weg te bewandelen.

  Ik doe dat samen met u.

 • Ritueel Wijzer bij Afscheid

  Waarom ritueelbegeleiding

  Als een geliefd mens sterft,
  staat je wereld even stil.
  Ook al voorzag je het,
  toch overkomt het je,
  of zelfs overvalt het je.

  Ineens staat je leven op de kop
  en is niets meer wat het was.
  Je weet het allemaal even niet.

  En dan dringt de wereld zich weer op.
  Je moet afscheid nemen.
  Al staat je hoofd en je hart er niet naar.

  Je wilt recht doen aan je dierbare.
  En je wilt het afscheid delen met anderen.
  Het moet ondanks het verdrietgoed voelen voor jezelf,
  en die anderen die achterblijven.
  Je wilt het graag zelf doen, maar weet niet hoe.

  Goed afscheid nemen is een kunst.
  Het is een eerste stap om het verdriet te delen.
  Het is een eerste stap om de weg van de rouw niet alleen te hoeven gaan.

Wijzer bij afscheid neemt afscheid

________

Met ingang van 11 mei 2020 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden als ritueelbegeleider.
In de afgelopen jaren heb ik met veel voldoening mij ingezet om met en voor nabestaanden het afscheid van hun dierbare medemens in te vullen. Het vertrouwen dat ik daarbij heb mogen ontvangen, heeft mij goed gedaan en betekent ook na vandaag enorm veel voor mij.
Bedankt daarvoor.

Hoe werk ik

________
 • Ritueel Wijzer bij Afscheid

  Hoe werk ik

  Zo snel mogelijk na het overlijden kom ik bij u thuis voor een uitgebreid gesprek. Aan de orde komt wie de overledene was, wat hem of haar kenmerkte en welke betekenis hij of zij had voor u en uw omgeving.
  Vanuit het beeld dat zich in het gesprek vormt, geven we samen een eerste invulling aan de afscheidsdienst. We bepalen het thema dat de gedachten, gevoelens en ideeën verbindt. Mogelijk dat we daaraan een symbool kunnen verbinden dat het uitgangspunt vormt voor de teksten, muziek, beelden en rituelen in de viering.

  We bepalen de structuur en de vorm van de viering. Daarbij bepalen we wat de eigen inbreng zal zijn en wat u graag uit handen geeft. Van het zoeken van een gedicht, het schrijven van een levensverhaal tot het maken van een gedachtenisprentje. De overledene moet herkenbaar zijn voor ieder, die aanwezig is. Op allerlei manieren is een afscheidsdienst vorm te geven: te denken valt aan mooie woorden, muziek, foto’s, kaarsen, bloemen, gedichten. Vaak zijn persoonlijke dingen uit het leven te gebruiken. Uiteraard kan ik de dienst helemaal of gedeeltelijk presenteren, als u dat op prijs stelt. Ook maak ik een herinneringsboekje voor u met alle teksten van de afscheidsdienst. We maken afspraken over de stappen die tot aan de uitvaart gezet moeten worden en ik draag zorg voor de afstemming met andere betrokkenen zoals de uitvaartondernemer en het crematorium.

  Wat mag u van mij verwachten:

  • een uitgebreid voorgesprek
  • ondersteuning bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering
  • samen zoeken naar het thema en passende symbolen en rituelen
  • het schrijven en uitspreken van een levensverhaal of overweging
  • het leiden van de afscheidsviering
  • het maken van een herinneringsboekje met de teksten van de viering
  • een nagesprek

  In de viering wordt betekenis gegeven aan de overledene over de grens van de dood heen. De aanwezigheid van de overledene zal voelbaar zijn en daarmee wordt de viering naast een herinnering, ook een houvast voor de toekomst.

 • Ritueel Wijzer bij Afscheid

  We doen het samen

  U mag van mij verwachten dat ik begeleiding geef bij de invulling en uitvoering van de afscheidsceremonie.
  Daarbij sluit ik aan op uw behoefte en wensen.
  De aanwezigheid van uw dierbare overledene zal voelbaar zijn.

  U hebt alle ruimte zelf invulling te geven aan de dienst.
  U kunt er ook voor kiezen mij als voorganger en spreker in te zetten. Ik vertel uw verhaal in uw taal. Ik help u die woorden te vinden en uitdrukking te geven aan wie uw dierbare was en wat die betekende voor u en uw naasten.

  Samen vinden we de passende vorm om het onzegbare te verbeelden. Dat kan met behulp van rituelen en symbolen, maar ook door een gedicht, muziek, beelden, bijzondere voorwerpen of materialen.

  Als ritueel begeleider zorg ik samen met u als nabestaanden voor een zo persoonlijk mogelijk afscheid.

  Ik vorm vanuit mijn oprechte betrokkenheid en professionaliteit een rust- en steunpunt in deze emotionele dagen.

  Een menselijke basis waar u als nabestaanden voor en tijdens een uitvaart op kunt leunen.

Inspiraties

________

Soms kun je niet in woorden uitdrukken wat je wilt zeggen. Wat je voelt en denkt, is onzegbaar in de gewone dagelijkse taal. Een gedicht of een lied heeft juist dan vaak meer zeggingskracht. Woorden zijn in toon gezet of hebben een ritme en verbeelden vaak via symboliek of door het scheppen van beelden een werkelijkheid die anders onzegbaar en onhoorbaar zou zijn.

Gedichten

Graag sta ik u bij in het zoeken naar het juiste gedicht, muziekstuk of lied. Daartoe heb ik altijd een inspiratiemap bij de hand. Daarin vindt u voorbeelden van toepasselijke gedichten of muziekstukken.

Een eigen gedicht De viering krijgt een nog persoonlijker karakter met een gedicht dat geïnspireerd is op de dierbare overledene zelf. Graag ben ik bereid in overleg met u een persoonlijk gedicht te maken. Eventueel help ik u er zelf een te schrijven. Om u een indruk te geven van een persoonlijk gedicht hierbij een aantal voorbeelden.

Gedachtenisprentjes

Mogelijk dat u de aanwezigen na de afscheidsdienst iets tastbaars mee wil geven namens de overledene. Dat “afscheidsgeschenkje” kan van alles zijn en liefst is het iets persoonlijks van of over de overledene. Het vormt daarmee een laatste groet, een laatste boodschap, een dierbare herinnering of het heeft de betekenis van een tastbare aanwezigheid over de dood heen.

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij het vinden of maken van een afscheidsboodschap in welke vorm dan ook, dan help ik u daar graag bij.

Veel nabestaanden kiezen daarbij voor een gedachtenisprentje. Bij de het maken van de tekst daarvan help ik u graag.

 • Haar Koffer

  Daar staat hij, de koffer van haar.
  Een koffer vol herinneringen,
  gedeukt en een beetje versleten,
  Van het vele reizen, vooral van haar levensreis.
  Waar alleen zij van heeft geweten.

  Daar staat hij, de koffer van haar.
  Een koffer vol herinneringen, gedeukt en een beetje versleten,
  Van het vele reizen, vooral van haar levensreis.
  Waar alleen zij van heeft geweten.

  De koffer van haar, nog steeds een schuilplaats,
  voor bewaarde souvenirs uit het leven.
  Herinneringen aan liefde en zorgen
  Zoveel ontvangen, zoveel meer gegeven.

  De koffer van haar, met plaats voor iedereen.
  Je mocht mee zonder vragen.
  Soms wist je ervan, vaak was het in stilte.
  Maar altijd met het gevoel te worden gedragen.

  Daar staat hij, de koffer van haar.
  Haar koffer, gedeukt en een beetje versleten.
  Onze herinnering aan haar levensreis.
  We zullen haar nooit vergeten.

 • Jo's Trompet

  Hij blinkt niet meer
  Is dof en grijs
  Hij zingt niet meer
  Geen enkele wijs

  Hij blinkt niet meer
  Is dof en grijs
  Hij zingt niet meer
  Geen enkele wijs

  Wat hebben we genoten
  Van die felle schetterstem
  met klankkleure noten
  In elk liedje van hem

  Het leven dat in Jo kolkte
  De liefde in zijn ziel
  Was wat hij vertolkte
  En wat ons zo beviel

  Als Jo begon te spelen
  Maakte je hart een sprong
  Kon ons niets meer schelen
   zolang Jo’s trompet maar zong 

  Hij blinkt niet meer
  Hij zingt niet meer
  Heeft glans en klank verloren
  In stilte zullen we hem altijd horen

 • Lieve Opa

  Opa,
  Je ogen voor altijd gesloten
  Je handen bewegingsloos
  en je mond blijft stil.

  Opa,
  Je ogen voor altijd gesloten
  Je handen bewegingsloos
  en je mond blijft stil.

  Opa,
  samen we hebben zo genoten
  Ik van het stoeien
  en jij van mijn gegil.

  Opa,
  jouw liefde was altijd voelbaar
  In je weinige woorden,
  in elk gebaar.

  Opa,
  je hebt mij zoveel gegeven
  En opa ’t mooiste:
  je gaf mij het leven.

  Opa,
  Zoveel goeds heb ik van jou
  Dat ik voor altijd van jou
  en het leven hou.

   

 • Hervonden Kracht

  Herfst verteert het oude leven,
  onder zomerhitte afgedaan.
  Van groen is niets gebleven,
  tot bladerdek vergaan.

  Herfst verteert het oude leven,
  onder zomerhitte afgedaan.
  Van groen is niets gebleven,
  tot bladerdek vergaan.

  Zo slijt ook toekomst weg
  verouderen onze dromen.
  Verworden tot herinnering,
  zonder ooit uit te komen

  Sneeuw smelt de wereld schoon,
  reinigt opgelopen wonden.
  Zorgt dat in de oude grond
  nieuw leven wordt gevonden.

  Vergeet het falen dat ooit was
  en zaai in rijke aarde.
  hoop van een pril gewas,
  belofte voor nieuwe waarden.

  En vindt in verworven eigenheid,
  de vreugde van je krachten.
  Die daar al zo lange tijd
  op ontdekking lag te wachten.

  Kies waar je ziel je stuurt,
  en durf vrij te groeien.
  Dat het niet lang meer duurt
  Dat jouw bloem weer zal bloeien.

   

Kosten ritueelbegeleiding door Wijzer bij Afscheid

________

Het basistarief voor de begeleiding bij, en de invulling van de afscheidsdienst door Wijzer bij Afscheid is 450 euro.

Daarbij is inbegrepen:

 • gesprekken met de direct betrokken nabestaanden
 • advies en begeleiding in de dagen tot de uitvaart
 • het schrijven van teksten voor de afscheidsdienst
 • het voorgaan en spreken bij de afscheidsdienst
 • de afstemming en coördinatie bij meerdere sprekers
 • nazorg: een tekstboekje en een nagesprek

Wijzer bij Afscheid werkt nauw samen met de uitvaartorganisaties en andere instanties die betrokken kunnen zijn bij de uitvaart. Als u bij de viering gebruik wilt maken van live muziek of een performance, help ik u graag.

Extra kosten
Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Dat bespreek ik uiteraard vooraf met u.
Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor:

 • een (avond-)wake voorafgaand aan het afscheid (150 euro)
 • het maken van een programmaboekje
 • een blijvend aandenken voor de aanwezigen
 • een ritueel waarvoor extra materialen moeten worden aangeschaft

Neem contact met me op

________

Neem gerust contact met me op voor al uw vragen en zorgen.
Op de volgende manieren ben ik bereikbaar:

Prinses Irenestraat, 5802BS, Venray
Phone: 06-11520619/ 0478-580038

Email: info@wijzerbijafscheid.nl
LinkedIn: mathieuemonts